De kleine wereld van
Jeroen Sprenger

Sociale geschiedenis

Vakbondsgeschiedenis is sociale geschidenis. Maar niet alle sociale geschiedenis is vakbondsgeschiedenis. Op deze website zal niet meer zoveel vakbondsgeschiedenis te vinden zijn. Mijn belangstelling is niet verminderd, maar ik leef die tegenwoordig uit als webmaster van de VHV-site Het geheugen van de vakbeweging

In feite is het uitpluizen van de familiegeschiedenis sociale geschiedenis. Zij leert mensen veel over hun afkomst, over de wereld waarin voorouders hebben geleefd. Maar ik heb me ook buiten dat pad begeven. Wat sociale geschiedenis betreft is het werkstuk Dit zijn mijn beren, dat Vincent Vrooland en ik samen in 1975 hebben geschreven, me nog steeds erg dierbaar. Ik kan het nog steeds niet loslaten. Enkele jaren geleden ben ik begonnen met een stamboom van de verschillende hoofdrolspelers bij de staking die bij de aanleg van het Noord-Hollandskanaal heeft plaatsgevonden in 1823 en die enkele dodelijke slachtoffers heeft gekend. Waar komen zij vandaan, uit welk deel van het land, wat doen zij voor werk voordat ze elkaar bij Akersloot treffen?

Maar ik sluit niet uit dat ik op deze website later nog andere onderwerpen aan bod komen. Sociale geschiedenis, het is zo fascinerend...

__________

Amsterdam, augustus 2014