De kleine wereld van
Jeroen Sprenger

Het beste en slechtste van de 21ste eeuw

Omslag De God van Nederland, nr 4, december 2015

Omslag De God van Nederland, nr 4, december 2015, tekening van Willem


Positief – De invoering van de euro. Een stevige basis voor de Europese economie en dus ook voor de Nederlandse. Europa heeft zich daarmee een instrument verschaft voor een minstens gelijkwaardige rol tussen de ‘oude’ economische blokken die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgekomen en de BRIC-landen, de nieuwe economische grootmachten die zich na de millenniumwisseling hebben aangediend.

Negatief – Het verdwijnen van de consensus over Europese integratie na de invoering van de euro. Politieke leiders als Frits Bolkestein hebben sinds de jaren negentig een heilloze splitsing aangebracht tussen ‘economie’ en ‘samenleving’. Het gevolg is dat Europa op het politieke toneel niet de rol kan spelen die past bij die van economische grootmacht. Met als resultaat een onzeker buitenlands beleid, waardoor eerder de instabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika is bevorderd, dan de verschillende bevolkingsgroepen perspectief geboden op een vreedzame toekomst. Wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op binnenlandse politieke verhoudingen.

Jeroen Sprenger

Eerder verschenen in Bob Polak en Frederik van der Kamp, De God van Nederland ziet alles, De 21ste eeuw? Zo'n eeuw! december 2015, De toestand in de polder, pg 45